WK46x xx

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Konektor WK 180 28

35,00

-

-

Konektor WK 462 01 Vidlice do pl.spojĎ pýímá 2x12pin

35,00

-

-

Konektor WK 462 02

20,00

-

-

Konektor WK 462 03

45,00

-

-

Konektor WK 462 04

35,00

-

-

-

Konektor WK 462 05 Vidlice do pl.spojĎ 90st 1x12pin

25,00

-

-

Konektor WK 462 06

10,00

-

-

Konektor WK 462 40

20,00

-

-

-

Konektor WK 462 42

10,00

-

-

-

Konektor WK 462 43

35,00

-

-

Konektor WK 462 46

35,00

-

-

Konektor WK 462 63 Vidlice do pl.spojĎ 90st 2x12pinĎ AG

20,00

-

-

-

Konektor WK 462 64

25,00

-

-

Konektor WK 462 65 Vidlice do pl.spojĎ 90st 2x12pin AU

35,00

-

-

Konektor WK 462 67

35,00

-

-

Konektor WK 462 80

25,00

-

-

-

Konektor WK 462 96

25,00

-

-

-

Konektor WK 465 11 Zásuvka pro pájení vodiĎ 2x12 pinĎ

35,00

-

-

Konektor WK 465 12

20,00

-

-

-

Konektor WK 465 13

45,00

-

-

Konektor WK 465 14

35,00

-

-

Konektor WK 465 15 Zásuvka pro pájení vodicu 1x12 pinu

25,00

-

-

Konektor WK 465 16

10,00

-

-

Konektor WK 465 38

10,00

-

-

Konektor WK 465 39

35,00

-

-

Konektor WK 465 41

20,00

-

-

Konektor WK 465 42

20,00

-

-

-

Konektor WK 465 43

35,00

-

-

Konektor WK 465 45 Zásuvka pro ovíjené spoje 2x12 pinĎ

35,00

-

-

Konektor WK 465 46 40pinu, rastr 7,5mm

295,00

-

-