Displeje LCD

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Display CM1602JSL 2x16 podsvětlený, 122x44x15mm

295,00

-

Display CM1611S1R-JZ 1x16 bez podsvětlení, 122x33x15mm

145,00

-

-

Display CM2004 AWSL 4x20 podsvětlený, 98x60x14mm

290,00

-

Display RC1602B 2x16 podsvětlený,pozadí zelené,STN Positive,5V,80x36x13.2mm

195,00

-

Display RC1602B-BIW-CSV 2x16 bíle podsvětlený,pozadí modré,STN Negative,3.3V,80x36x13mm

195,00

-

Display RC1602B-YHW-CSV 2x16 bíle podsvětlený,pozadí zelené,STN Positive,3.3V,80x36x13mm

195,00

-

Display VK2010ST_YGBN 2x16 bez podsvětlení,84x44x13mm, výrobce Vikay

120,00

-

LCD 3.5 4DR822

30,00

-

-

-

LCD 3.5-13

90,00

-

LCD 4.0-13

90,00

-

LCD 5.0-18

265,00

-

-

LCD 6.0-13

120,00

-

Patice k LCD 4DR821 (4DR822)

25,00

-

-

-