Transformátory

Položka Popis

Cena

O

O

P

E

Trafo 9WN66883.1 1x10V 0.3A

50,00

-

-

Trafo MYRRA 1x 6V 1.5VA 44085

95,00

Trafo MYRRA 1x 6V 1VA 44049

80,00

Trafo MYRRA 1x 6V 2.3VA 44157

95,00

Trafo MYRRA 1x 6V 3.2VA 44193

130,00

Trafo MYRRA 1x 6V 5VA 44229

165,00

Trafo MYRRA 1x 6V 10VA 44265

245,00

Trafo MYRRA 1x 9V 1VA 44050

80,00

Trafo MYRRA 1x 9V 2.3VA 44158

95,00

Trafo MYRRA 1x 9V 2VA 44122

90,00

Trafo MYRRA 1x 9V 3.2VA 44194

130,00

Trafo MYRRA 1x 9V 5VA 44230

165,00

Trafo MYRRA 1x 9V 10VA 44266

245,00

Trafo MYRRA 1x 9V 16VA 44302

295,00

Trafo MYRRA 1x12V 1.5VA 44087

95,00

Trafo MYRRA 1x12V 1VA 44051

80,00

Trafo MYRRA 1x12V 2.3VA 44159

95,00

Trafo MYRRA 1x12V 2VA 44123

90,00

Trafo MYRRA 1x12V 3.2VA 44195

130,00

Trafo MYRRA 1x12V 5VA 44231

165,00

Trafo MYRRA 1x12V 10VA 44267

245,00

Trafo MYRRA 1x12V 16VA 44303

295,00

Trafo MYRRA 1x15V 1.8VA 44660

85,00

-

-

Trafo MYRRA 1x15V 1VA 44052

80,00

Trafo MYRRA 1x15V 2.3VA 44160

95,00

Trafo MYRRA 1x15V 3.2VA 44196

130,00

Trafo MYRRA 1x15V 5VA 44232

165,00

Trafo MYRRA 1x15V 10VA 44268

245,00

Trafo MYRRA 1x18V 1.5VA 44089

95,00

Trafo MYRRA 1x18V 1VA 44053

80,00

Trafo MYRRA 1x18V 2VA 44125

90,00

Trafo MYRRA 1x18V 3.2VA 44197

130,00

Trafo MYRRA 1x18V 5VA 44233

165,00

Trafo MYRRA 1x18V 10VA 44269

245,00

Trafo MYRRA 1x18V 16VA 44305

295,00

Trafo MYRRA 1x24V 2VA 44126

90,00

Trafo MYRRA 1x24V 5VA 44234

165,00

Trafo MYRRA 1x24V 10VA 44270

245,00

Trafo MYRRA 1x24V 16VA 44306

295,00

Trafo MYRRA 1x24V 30VA 44378

450,00

Trafo MYRRA 2x 6V 2.5VA 44163

95,00

-

-

Trafo MYRRA 2x 6V 2VA 44127

95,00

Trafo MYRRA 2x 6V 3.2VA 44199

131,00

Trafo MYRRA 2x 6V 5VA 44235

165,00

Trafo MYRRA 2x 6V 10VA 44271

245,00

Trafo MYRRA 2x 9V 1VA 44056

90,00

Trafo MYRRA 2x 9V 2.5VA 44164

95,00

-

-

Trafo MYRRA 2x 9V 2VA 44128

95,00

Trafo MYRRA 2x 9V 3.2VA 44200

131,00

Trafo MYRRA 2x 9V 5VA 44236

165,00

Trafo MYRRA 2x 9V 10VA 44272

245,00

Trafo MYRRA 2x 9V 16VA 44308

295,00

Trafo MYRRA 2x12V 1.5VA 44093

95,00

Trafo MYRRA 2x12V 1.8VA 44665

108,00

-

-

Trafo MYRRA 2x12V 2.3VA 44165

95,00

Trafo MYRRA 2x12V 2VA 44129

95,00

Trafo MYRRA 2x12V 3.2VA 44201

131,00

Trafo MYRRA 2x12V 5VA 44237

165,00

Trafo MYRRA 2x12V 10VA 44273

245,00

Trafo MYRRA 2x12V 16VA 44309

295,00

Trafo MYRRA 2x12V 30VA 44381

450,00

Trafo MYRRA 2x15V 1VA 44058

90,00

Trafo MYRRA 2x15V 2.5VA 44166

95,00

-

-

Trafo MYRRA 2x15V 3.2VA 44202

131,00

Trafo MYRRA 2x15V 5VA 44238

165,00

Trafo MYRRA 2x15V 10VA 44274

245,00

Trafo MYRRA 2x18V 2.5VA 44167

95,00

-

-

Trafo MYRRA 2x18V 2VA 44131

95,00

Trafo MYRRA 2x18V 3.2VA 44203

131,00

Trafo MYRRA 2x18V 5VA 44239

165,00

Trafo MYRRA 2x18V 10VA 44275

245,00

Trafo MYRRA 2x18V 30VA 44383

450,00

Trafo MYRRA 2x24V 2VA 44132

95,00

Trafo MYRRA 2x24V 5VA 44240

165,00

Trafo MYRRA 2x24V 10VA 44276

245,00

Trafo Patriot 1x15V 4VA provedeni odkryte nezalite

40,00

-

-